Stemmingsstoornissen en depressies

Als je humeur of je emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin je zit, kan het zijn dat je een depressieve stoornis hebt. ‘Gewone’ depressie en dysthymie zijn de meest voorkomende depressies. Ook is het mogelijk om geen ‘volle’ depressie te hebben, maar wel depressieklachten te ervaren. Daarnaast is er postpartum (postnatale) depressie en zijn er bipolaire stoornissen (manisch-depressiviteit). 25.9% van de vrouwen heeft last van depressies, tegenover 14.4% van de mannen.

Gewone depressie

Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven een depressie. Alleen de negatieve gevoelens zijn dan nog aanwezig. De somberheid die je voelt is veel heftiger en intenser en blijft aanhouden. Vaak voel je je angstig of gespannen zonder te weten waarom. Het lukt op een gegeven moment niet meer om goed te functioneren in je werk of studie.

Wat zijn de signalen of symptomen?

 • Je voelt je de hele tijd somber of verdrietig
 • Je verliest je interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten
 • Je hebt het gevoel alsof er een grauwe deken over je heen ligt
 • Gebeurtenissen en emoties dringen niet goed tot je door
 • Je voelt je leeg en futloos
 • Niets kan je opvrolijken
 • Je voelt je zeer vermoeid 

Depressieve klachten

Het is ook mogelijk om depressieve klachten te hebben zonder een depressie te hebben. Jaarlijks hebben ongeveer 5% van de Nederlandse volwassenen een depressie. Veel meer mensen hebben geen ‘volle’ depressie, maar wel depressieklachten die kunnen uitmonden in een depressie. Dat betekent dat zij een paar van de bovenstaande symptomen hebben. Huisartsen spreken dan van ‘depressieve gevoelens’ of ‘depressieve klachten’.

Postpartum (postnatale) depressie

50 tot 80% van de vrouwen heeft de eerste dagen na een bevalling last van spontane huilbuien. Ze zijn prikkelbaar, zenuwachtig of slapen niet goed. 'Babyblues' noemt men dat. Maar bij 1 op de 10 vrouwen houden deze klachten maandenlang aan. Zij zijn verdrietig, angstig en somber. In dat geval kan het zo zijn dat de moeder lijdt aan een postpartum depressie. Een postpartum depressie heeft veel impact op het zelfvertrouwen van de moeder.


Wat zijn de signalen of symptomen? 

Soms zijn de symptomen kort na de geboorte van de baby al te merken. Maar een moeder kan de klachten van een postpartum depressie ook pas na een aantal weken merken. Veel van de klachten lijken normaal. Een jonge moeder heeft vaak te weinig slaap, dus geen wonder dat je moe bent. En een baby is erg kwetsbaar, dus jouw bezorgdheid is normaal. Bij een postpartum depressie zijn de klachten zo erg dat dagelijkse taken niet normaal meer kunnen worden gedaan. 
 

 • Je hebt nergens zin in en voelt je leeg
 • Je hebt weinig plezier van de baby, misschien voel je zelfs weerzin of haat
 • Je hebt geen ‘moedergevoel’ of bent juist overbezorgd
 • Je bent extreem moe en hebt huilbuien
 • Je bent prikkelbaar of zelfs agressief (schelden)
 • Je kunt je moeilijk concentreren, bent in de war en vergeet veel
 • Je slaapt weinig en slecht of slaapt juist heel erg veel
 • Je hebt geen of juist heel veel zin in eten
 • Je hebt weinig zelfvertrouwen en je denkt dat je niet geschikt bent als moeder
 • Je voelt je machteloos, angstig en piekert veel
 • Je hebt lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid

Bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit)

Misschien ken je het wel: de ene dag bruis je van de energie, terwijl je de dag erna somber wakker wordt. De meeste mensen weten dat deze stemmingen niet eeuwig duren en pieken en dalen bij het leven horen. Maar bij sommige mensen zijn deze pieken extreem hoog en de dalen donker en diep. Dan kan het zijn dat iemand last heeft van een bipolaire stoornis, bij veel mensen beter bekend als manisch-depressiviteit. Je maakt dan manische en depressieve perioden door, afgewisseld door perioden zonder klachten.
 

Wat zijn de signalen of symptomen van een manische periode? 

Als je last hebt van een bipolaire stoornis, vertoon je in een manische periode minstens drie van de volgende verschijnselen:

 • Je voelt je erg belangrijk
 • Je voelt je uitgerust na weinig slaap
 • Je praat meer dan normaal 
 • Je hebt veel drukke gedachten
 • Je bent makkelijk afgeleid
 • Je bent heel actief en onderneemt veel, zonder goed na te denken over gevolgen

Wat zijn de signalen of symptomen van een depressieve periode? 

Als je last hebt van een bipolaire stoornis, vertoon je in een depressieve periode vaak meerdere van de volgende verschijnselen:

 • Je bent besluiteloos
 • Je voelt je erg moe
 • Je hebt het gevoel dat je niets waard bent
 • Je hebt geen belangstelling meer voor anderen, hobby’s of de gewone dingen van het leven
 • Je hebt problemen met concentreren
 • Je krijgt lichamelijke klachten
 • Je hebt geen zin om te eten
 • Je slaapt slecht
 • Soms wens je niet meer te leven

Meer weten over de aandoeningen op deze pagina?