Autismespectrumstoornissen

Als je autisme hebt, verwerken je hersenen informatie anders. Je hebt oog voor details, maar moeite met het samenvoegen van de informatie tot een geheel. Sommige prikkels zoals geluid of pijn komen dan extra heftig bij je binnen, en sommige dingen juist veel minder. Hierdoor heb je het sociaal moeilijker, heb je niet veel interesses en vertoon je vaak hetzelfde gedrag. Ruim 1% van de Nederlanders - ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme. Autisme is een ontwikkelingsstoornis en komt vaker voor bij jongens en mannen dan bij meisjes en vrouwen.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft een grote invloed op je leven. Hoe groot, dat verschilt per persoon en levensfase. Soms heeft iemand met een autistische stoornis een hele hoge intelligentie, soms juist een verstandelijke beperking. De een heeft iemand veel zorg en aandacht nodig en de ander kan zonder begeleiding heel zelfstandig leven.

Vroeger werd er nog gesproken van verschillende soorten autisme met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Nu wordt er alleen nog gesproken van een autismespectrumstoornis (ASS). Het kan zijn dat mensen vroeger de diagnose PDD-NOS of het syndroom van Asperger kregen. Dit kan natuurlijk nog steeds zo genoemd worden, maar de diagnose wordt niet meer gegeven omdat het onvoldoende wetenschappelijke onderbouwd is. 

Welke signalen of symptomen zijn er?

  • Je hebt moeite met contact maken en sociale contacten verlopen moeizaam.
  • Je vindt het lastig om gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen te begrijpen of te uiten. 
  • Je vindt het moeilijk om om te gaan met (onverwachte) verandering. 
  • Je kunt je lang en vaak vermaken met slechts een paar verschillende interesses.
  • Je bent minder handig met je lichaam.
  • Je bent over- of juist ongevoelig voor geluiden, geuren en aanrakingen.
  • Je bent gericht op details, en hebt daarom moeite met het bewaren van overzicht. 
  • Je neemt woorden of gezegden vaak heel letterlijk.

Meer weten over de aandoeningen op deze pagina?