ADHD (en ADD)

Als je ADHD hebt, vind je het lastig om je aandacht bij één ding te houden. Je vindt het dan moeilijk om je te concentreren. De dingen die om je heen gebeuren, maar ook je eigen gedachten, vragen namelijk ook je aandacht. Dit zorgt ervoor dat je plotseling iets anders wil of wil doen, of keuzes maakt zonder erover na te denken. Ook kan het je opvallen dat je drukker bent en meer beweegt dan anderen. Of je onderdrukt die neiging om te bewegen, maar voelt je vanbinnen erg onrustig.

Als je ADD hebt, vind je het ook moeilijk om je te concentreren en je aandacht bij één ding te houden. Je bent dan alleen niet druk zoals bij ADHD, maar komt dromerig op anderen over, terwijl je hoofd vol gedachten is. 

In Nederland heeft bijna 1 op de 50 volwassenen ADHD en bijna 1 op de 35 jongeren onder de 18. Het gebrek aan concentratie zorgt ervoor dat je plannen en organiseren moeilijk vindt. Hierdoor kan het slecht gaan met je schoolwerk, studie of baan. Omdat je vaak en snel van gedachte kunt veranderen en het moeilijk vindt om je aandacht ergens bij te houden, kunnen je relaties zoals vriendschappen soms slecht gaan. Hierdoor kun je je somber of eenzaam voelen.

Wat zijn de signalen of symptomen van ADHD?

  • Je hebt moeite met concentreren
  • Je beweegt veel en vindt stilzitten moeilijk
  • Je bent impulsief (doet voordat je denkt)
  • Je kunt plotseling boos of verdrietig worden
  • Je begrijpt niet altijd wat belangrijke of minder belangrijke informatie is 
  • Je begrijpt sociale signalen, zoals een gebaar of blik, minder goed
  • Je vind het moeilijk om structuur aan te brengen in je dag
  • Je komt vaak te laat
  • Je bent lichamelijk soms onhandig, je struikelt bijvoorbeeld vaak

Meer weten over de aandoeningen op deze pagina?