Meer lezen over depressie

Iedereen voelt zich wel eens somber of down. Bijvoorbeeld na een ruzie of bij narigheid in de familie. Zo’n tijdelijke somberheid verdwijnt meestal vanzelf en hoort bij het leven. Maar houdt de sombere bui ten minste 2 weken aan of is die voortdurend aanwezig? Of heb je geen interesse meer in dingen die je normaal gesproken wél leuk vindt? Dan is er wat anders aan de hand. Dan kan het zijn dat je een depressie hebt. Door de symptomen op tijd te herkennen, is het makkelijker om erover te beginnen.

Kenmerken van een depressie

Een depressie is een ziekte. Je hebt een depressie als je (bijna) dagelijks en langer dan 2 weken, 5 of meer symptomen hebt:

Minimaal 1 van de volgende kernsymptomen:

  • Een sombere stemming;
  • Een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:

  • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;
  • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;
  • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;
  • Vermoeidheid en verlies aan energie;
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
  • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;
  • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Depressieve klachten niet hetzelfde als depressie

Een depressie heet ook wel depressieve stoornis. Ieder jaar heeft ongeveer 5% van de Nederlandse volwassenen een depressie. Veel meer mensen hebben geen ‘volle’ depressie, maar wel depressieklachten die kunnen uitmonden in een depressie. Dat betekent dat zij een paar van de bovenstaande symptomen hebben. Huisartsen spreken dan van ‘depressieve gevoelens’ of ‘depressieve klachten’.

Checken of een depressie hebt

Even somber? Of depressief? Bij Mentaalvitaal.nl kun testen of je mogelijk last hebt van een depressie. En kijken wat je kunt doen om weer mentaal fit te worden.

Mogelijke oorzaken van depressie

Geslacht, leeftijd en erfelijkheid zijn de belangrijkste factoren bij het ontstaan van een depressie. Zo hebben vrouwen 2 keer zoveel kans om een depressie te krijgen als mannen. En kinderen van ouders die een depressie hebben of hadden, hebben 3 zoveel kans op een depressie.

Vervelende ervaringen en omgevingsfactoren

Onder mensen die iets heel naars meemaken, komen vaker depressies voor. Bijvoorbeeld mensen die een dierbare verliezen of mishandeld zijn. Maar ook de plek waar iemand woont kan ervoor zorgen dat hij of zij een depressie krijgt. Inwoners van grote steden en vluchtelingen in opvangcentra hebben bijvoorbeeld vaker een depressie.

Bekijk de hele lijst met risicofactoren voor depressie bij de Hersenstichting.

Depressief na de bevalling

Vrouwen die net bevallen zijn, krijgen soms ook een depressie. Dat heet dan een postnatale depressie of een postpartumdepressie.

Zo vind je hulp

Zo vind je hulp bij een depressie

Neem de signalen van een depressie serieus. Je kunt ermee naar je huisarts gaan of bellen of chatten met hulpverleners. Wil je een beeld krijgen van hoe erg je klachten zijn? Bekijk dan welke vormen van online zelfhulp bij een depressie er zijn.