Intraffic

ROEL ARTS: InTraffic is een bedrijf

dat software-oplossingen maakt voor het openbaar vervoer.

De ontwikkelaars in m'n team werken aan complexe codes,

in sommige gevallen ook echt kritische software.

(Roel loopt over een perron.)

Het is belangrijk dat ze daar echt wel hun koppie bij hebben.

Wij werken hier met resourcemanagers.

(Hij stapt de trap naar een gebouw op.)

Ze kijken naar een combinatie van de 'hard skills' en de 'soft skills'.

Hard skills zijn de technische vaardigheden

en soft skills zijn communicatie, maar ook hoe zij in een team kunnen werken.

Ik denk dat als er een veilige werkomgeving is,

dat men ook naar me toe durft te komen als ze ergens tegenaan lopen.

MARIJN VAN STRATEN: Ik heb laatst redelijk erg nieuws ontvangen.

Ik merkte dat het me toch wel zwaar lag en dat ik er toch wel onder leed.

En ik merk helaas dat dat m'n werk beïnvloedt.

(Marijn gaat bij Roel aan z'n bureau zitten.)

Toen ik Roel belde over het nieuws, was hij heel erg medelevend

en hij snapte ook dat het voor mij een zware situatie was.

En hij wilde graag met mij een oplossing bedenken.

ROEL: We hebben 's ochtends een meeting van een kwartier met alle teamleden.

De teamleden geven aan wat ze gedaan hebben,

wat ze gaan doen en waar ze tegenaan lopen.

Dat zijn momenten waar ik altijd bij probeer te zijn als projectleider,

omdat het ook een moment is waarop ik signalen op kan vangen

als mensen het wat lastiger hebben.

We zijn allemaal mens en ik weet zelf dat je ook weleens slechter in je vel kunt zitten.

Dat mogen we met elkaar bespreken.

MARIJN: Gelukkig reageerde mijn team heel erg positief.

Ze snapten natuurlijk van: iedereen maakt wel vervelende dingen mee.

Het voelde fijn dat mijn team mij graag wilde ondersteunen.

Op sommige momenten voelt mijn team ook echt als een vriendengroep,

waarbij we samen problemen aangaan of samen iets tackelen.

In het team valt het heel erg mee hoeveel mensen er ziek zijn

en ik denk dat dat ook komt omdat wij juist elkaar zo ondersteunen daarin

en dat wij ook, zeg maar, met elkaar problemen bespreken.

(Roel loopt weer buiten.)

ROEL: Je hoeft je niet te schamen als je psychische problemen hebt.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich ook op zo'n moment gehoord voelen

en dat ze zich niet alleen voelen.

(Een bord met: Hey, het is oké om aandacht te hebben voor psychische klachten.)

RUSTIGE MUZIEK