Erasmus

LIEKE SKIDMORE-VENCKEN: In de universitaire wereld

is de werkdruk heel hoog,

omdat er bijvoorbeeld van docenten veel wordt gevraagd.

(Aldus Lieke Skidmore-Vencken, die in een auto rijdt.)

Daarnaast moeten ze ook heel veel doen

op het gebied van combinatie onderzoek en onderwijs.

Er is meer druk gekomen op efficiency, dingen moeten goedkoper.

Er komen steeds meer studenten, dus dat geeft ook een toenemende werkdruk.

Het mooie op deze universiteit is dat we de luxe hebben

dat we wetenschappers hebben die bezig zijn met dit soort onderwerpen.

(Roos Schelvis staat in een bibliotheek.)

ROOS SCHELVIS: Er zijn verschillende langlopende onderzoeken geweest.

(Ze kijkt tussen de boeken in een kast.)

En daar zie je dat werkdruk een van de belangrijkste voorspellers is

van het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, psychische klachten,

verzuim, burn-outklachten, een heel ongezellig rijtje eigenlijk.

Een op de wetenschap gebaseerde interventie die we aanbieden,

is 'job crafting'. Job crafting is het knutselen aan je werk,

het sleutelen aan je werk,

bekijkt: wat zijn zaken in het werk

die me niet helpen om productief of effectief te zijn?

En je kijkt naar: wat gaat er juist goed?

En wat daarvan kan ik benutten om die knelpunten aan te pakken?

SKIDMORE-VENCKEN: Een hele belangrijke

om psychische klachten aan te gaan, is zorgen

dat de leidinggevenden goed in de gaten houden hoe het met hun medewerkers gaat.

SCHELVIS: Al onze medewerkers kunnen contact opnemen

met een gekwalificeerde psycholoog. Je kunt ze bellen, zelfs chatten.

En of je probleem nou groot is of klein, dat kan allemaal, dat bepaal je zelf.

Wat we hiermee bereiken, is dat we eigenlijk grotere problemen voor zijn,

dus het is echt een preventieve maatregel die we daar nemen.

SKIDMORE-VENCKEN: Er is echt veel aan de hand

op het gebied van psychische klachten.

Ik ben blij dat het veel meer in de openbaarheid komt

en dat het taboe eraf gaat.

(Een bord met: Hey, het is oké om aandacht te hebben voor psychische klachten.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN