Weg met het taboe op angststoornissen

Bijna 1 op de 5 volwassenen krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Toch vinden mensen met angstklachten het lastig hierover te praten door schaamte en zelfstigma. Om het gesprek over angst- en paniekklachten op gang te brengen, start staatssecretaris Blokhuis vandaag de campagne ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’.

“Het is belangrijk dat mensen open durven te zijn over psychische klachten, zoals depressie en angststoornissen. Een gesprek met vrienden, familie of je werkgever kan een stap zijn naar de juiste hulp. Soms is erover praten al genoeg, maar er zijn ook mensen die professionele hulp nodig hebben. Hoe eerder je erbij bent hoe groter de kans dat je klachten minder zwaar worden. Daarom moeten we het taboe daarop doorbreken en dat begint vaak met een simpele vraag: Hey…?” – staatssecretaris Blokhuis

Minder last door erover te praten

Iedereen: jong, oud, man, vrouw, kan in zijn of haar leven te maken krijgen met een angststoornis. Maar gemiddeld ontwikkelen vrouwen (12,5%) vaker een angststoornis dan mannen met (7,7%). Vaak ontstaan angststoornissen al op jonge leeftijd, vanaf 15 jaar. En dat praten echt kan helpen, blijkt wel uit een recente peiling onder mensen met (signalen van) een angststoornis. Hierin gaf 48,1% van de jongeren en 52% van de vrouwen aan minder last te hebben van de angststoornis wanneer hij of zij erover praat.

Bovendien werkt praten twee kanten op. Het zorgt voor minder last van de angststoornis, maar zorgt ook voor meer begrip bij vrienden en familie. 59,9% van de jongeren en 63,9% van de vrouwen merkt dat hij of zij na het bespreekbaar maken beter wordt begrepen de omgeving. Mooie kans dus voor deze vrienden en familie om te vragen hoe het nu eigenlijk gaat!

De angst die je draagt, hoef je niet te verbergen

Vrouw met 'Anxietas' op haar shirt kijkt trots de camera in

In de campagne zie je de Latijnse benaming van veel voorkomende angst- en paniekstoornissen terug. Geprint op T-shirts en gedragen door mensen met deze angststoornis. De shirts wekken nieuwsgierigheid op en kunnen zo het gesprek over angststoornissen op gang helpen en het taboe doorbreken. De komende weken laten tientallen mensen letterlijk zien welke angst zij dragen onder het motto: de angst die je draagt hoef je niet te verbergen. De campagne wordt onder andere gesteund door Marjolijn van Kooten, Dylan Haegens en Ronnie Flex.

Welke partijen doen er mee

Met de campagne 'Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar' werkt VWS samen met veel partijen die actief zijn op dit terrein, zoals de Angst Dwang en Fobie stichting, MIND, GGD GHOR, Samen Sterk zonder Stigma en verschillende professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. Deze campagne maakt deel uit van 'Hey het is oké' om praten over psychische aandoeningen te normaliseren en het taboe hierop te doorbreken.

Over de peiling


De peiling is van 25 februari tot 4 maart 2019 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van VWS. Aan het deel voor mensen met een angststoornis (of signalen hiervan) namen 670 jongeren (16-25 jaar) deel en 591 vrouwen (18-45 jaar). Aan het deel gericht op omstanders namen 1.063 mensen vanaf 16 jaar deel die iemand kennen met (signalen van) een angststoornis en 1.388 respondenten vanaf 16 jaar die niemand kennen met (signalen van) een angststoornis.